::::::::::Sudut khazanah gambar ded1:::::::::::::

Album gambar dan arkib

Home / Peralatan rangkaian teknologi maklumat - ded1 EMPIRE 14

Search in this set

Beberapa jenis peralatan, perisian, protokol, keselamatan untuk rangkaian dan perhubungan digital yang digunakan, walaupun ia telah usang namun masih gagah mengharungi arus permodenan dunia e-dagang masa kini !