Beberapa jenis peralatan, perisian, protokol, keselamatan untuk rangkaian dan perhubungan digital yang digunakan, walaupun ia telah usang namun masih gagah mengharungi arus permodenan dunia e-dagang masa kini !
  • 1
cisco-router-ded1-a
cisco-router-ded1-c
cisco-router-ded1-b
cisco-router-ded1-d
cisco-router-ded1-e
cisco-router-ded1-h
cisco-router-ded1-f
wifi-ap1
wifi-ap2
cef
interface-br
ntp1
ping
route

  • 1
Tags:


No Comments

Add a comment:

Code

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed